Ρομποτική Χειρουργική | Δρ. Α. Πέτρου Γενικός Χειρουργός

Ρομποτική Χειρουργική

Λειτουργία – Εφαρμογές

Η ρομποτική χειρουργική αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην ιατρική τεχνολογία του 20ου αιώνα. Πρόκειται για μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική (minimally invasive surgery) που, μαζί με τη λαπαροσκοπική χειρουργική, άσκησε τεράστια επιρροή στον τρόπο αντιμετώπισης πολλών χειρουργικών παθήσεων την τελευταία εικοσαετία.

Το 1997 τέθηκε για πρώτη φορά σε κλινική εφαρμογή το ρομποτικό σύστημα DaVinci. Το ρομποτικό αυτό σύστημα είναι ως σήμερα το πιο διάσημο χειρουργικό ρομπότ αλλά και το μόνο διαθέσιμο στην υγειονομική αγορά με άδεια λειτουργίας (FDA approved) για χρήση στη χειρουργική.

Πώς λειτουργεί το ρομποτικό σύστημα DAVINCI

Το ρομποτικό σύστημα δε λειτουργεί μόνο του ούτε αντικαθιστά τον Χειρουργό. Χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία η οποία μπορεί να αυξήσει τις δυνατότητες του Χειρουργού ώστε να πραγματοποιεί επεμβάσεις με μεγάλη ακρίβεια, αποτελεσματικότητα και ευελιξία.

Η επέμβαση εκτελείται αποκλειστικά από το Χειρουργό ενώ τα ειδικά σχεδιασμένα εξαρτήματα του ρομποτικού συστήματος, επιτρέπουν τη μεταβίβαση των λεπτών κινήσεων των χεριών του Χειρουργού στο χειρουργικό πεδίο μέσω των ειδικών βραχίονων του συστήματος.

Οι χειρουργικές κινήσεις από τους βραχίονες καθοδηγούνται από το Χειρουργό και έτσι η επέμβαση εκτελείται με απόλυτη ακρίβεια, σταθερότητα, λεπτότητα και σε πραγματικό χρόνο.

Πλεονεκτήματα ρομποτικής χειρουργικής

 • Εικόνα πολύ υψηλής ευκρίνειας, τρισδιάστατη εικόνα, δυνατότητα μεγάλης μεγέθυνσης
 • Μεγαλύτερη χειρουργική ακρίβεια κινήσεων, μεγάλο εύρος κινήσεων των εργαλείων
 • Διεξαγωγή πιο σύνθετων επεμβάσεων που θα ήταν δύσκολες με συμβατικές τεχνικές
 • Δυνατότητα λεπτομερούς ελέγχου χειρουργικού πεδίου με αποτέλεσμα μείωση των επιπλοκών και βελτιστοποίηση του μετεγχειρητικού αποτελέσματος
 • Διενέργεια της επέμβασης από απόσταση με την ελάχιστα δυνατή παρέμβαση στο σώμα του ασθενούς
 • Διαθέσιμη τεχνολογία για αναγνώριση αγγείων (σύστημα διεγχειρητικής πλοήγησης), με στόχο τη διευκόλυνση του χειρουργού και μείωση των διεγχειρητικών επιπλοκών
 • Σταθερό χειρουργικό πεδίο, υψηλή εργονομία για το Χειρουργό, δυνατότητα εκτέλεσης πολύωρων επεμβάσεων
 • Διενέργεια της μικρότερης δυνατής τομής για τον ασθενή (άρτια αισθητικό αποτέλεσμα)
 • Ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου και των επιπλοκών
 • Σημαντική μείωση του χρόνου νοσηλείας, γρήγορη ανάρρωση

Επεμβάσεις χειρουργικής που μπορούν να γίνουν ρομποτικά

Οι περισσότερες των χειρουργικών επεμβάσεων μπορούν να γίνουν σήμερα ρομποτικά. Εντούτοις δεν είναι όλοι οι ασθενείς κατάλληλοι υποψήφιοι για μια ρομποτική χειρουργική επέμβαση. Για το λόγο αυτό απαιτείται ένας λεπτομερής προεγχειρητικός έλεγχος προκειμένου να καθοριστεί η κατάλληλη χειρουργική προσέγγιση για τον κάθε ασθενή. Ενδεικτικά, η ρομποτική χειρουργική μπορεί να εφαρμοστεί για τη διενέργεια:

 1. οισοφαγεκτομής, αποκατάστασης διαφραγματοκήλης και γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, καρδιομυοτομής για αχαλασία οισοφάγου
 2. ολικής και υφολικής γαστρεκτομής
 3. δεξιάς ή αριστερής κολεκτομής, σιγμοειδεκτομής, χαμηλής πρόσθιας κολεκτομής, κοιλιοπερινεϊκής εκτομής και ορθοπηξίας για πρόπτωση του ορθού
 4. ηπατεκτομής, επεμβάσεων χοληφόρων
 5. ολικής ή περιφερικής παγκρεατεκτομής
 6. σπληνεκτομής
 7. επινεφριδεκτομής
 8. επεμβάσεων παχυσαρκίας (βαριατρικές επεμβάσεις)

Το σύστημα ρομποτικής Da Vinci αποτελεί την επιτομή της τεχνολογίας στον τομέα της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής. Είναι ένα ευεργετικό εργαλείο τόσο για τον ασθενή όσο και για τους Χειρουργούς, αλλά μόνο όταν αυτό χρησιμοποιείται από εξειδικευμένη, έμπειρη και κατάλληλα εκπαιδευμένη Χειρουργική Ομάδα.

Τομείς εξειδίκευσης

Οισοφάγος

View more

Ηλεκτροχημειο- θεραπεία

View more

Λαπαροσκοπική Χειρουργική

View more

IRE - Nanoknife

View more

Πάγκρεας

View more

Παχύ Έντερο

View more

Ρομποτική Χειρουργική

View more

Στόμαχος

View more

Sarcoma

View more

Χειρουργική Επινεφριδίων

View more

ΗΠΑΡ

View more