Ηλεκτροχημειοθεραπεία | Δρ. Πέτρου Γενικός Χειρουργός

Ηλεκτροχημειοθεραπεία

Electrochemotherapy- ECT

Η ηλεκτροχημειοθεραπεία (Electrochemotherapy- ECT) αποτελεί μια νέα ογκολογική θεραπευτική προσέγγιση η οποία παρέχει τη δυνατότητα αποτελεσματικού τοπικού ελέγχου επιδερμικών και εν τω βάθει νεοπλασμάτων ποικίλης προέλευσης.

Η μέθοδος βασίζεται στην εφαρμογή ηλεκτρικών παλμών σε ένταση και τάση που προκαλούν αύξηση της διείσδυσης των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων στα καρκινικά κύτταρα λόγω αύξησης της διαπερατότητας της κυτταρικής μεμβράνης. Ουσιαστικά, η Ηλεκτροχημειοθεραπεία είναι η τοπική ενίσχυση της ενδογενούς αντινεοπλασματικής δράσης χημειοθεραπευτικών ουσιών, υψηλής κυτταροτοξικότητας αλλά μηδενικής ή χαμηλής κυτταρικής διαπερατότητας, μέσω της εφαρμογής σύντομων και έντονων ηλεκτρικών παλμών με ηλεκτρόδια.

Είναι μη-θερμική μέθοδος καταστροφής του όγκου με δυνατότητα εφαρμογής εκεί που οι καθιερωμένες θερμικές μορφές θεραπείας όπως το RFA, Microwave Ablation, Cryoablation, κτλ έχουν σοβαρούς περιορισμούς λόγω της εντόπισης και της σχέσης του καρκίνου με ζωτικές ανατομικές δομές ή λόγω του μεγέθους τους.

Εφαρμόζεται σε δερματικούς και εν το βάθει όγκους ανεξάρτητα ιστολογικής προέλευσης.

Δύναται να εφαρμοσθεί διαδερμικά ή διεγχειρητικά, ανάλογα με την εξατομικευμένη προσέγγιση, προσμετρώντας τα χαρακτηριστικά του ασθενούς.

Είναι ασφαλής, καλά ανεκτή και αποδοτική μέθοδος για πολλούς τύπους συμπαγών όγκων.

Kυριότερα πλεονεκτήματα της Ηλεκτροχημειοθεραπείας:

  • Έχει ελάχιστες παρενέργειες και μπορεί να επαναληφθεί με περιορισμένο ρίσκο.
  • Διατηρεί τη λειτουργικότητα των οργάνων και των γειτνιαζόντων υγιών ιστών, μιας και προστατεύει τη δομή των αγγείων, των νεύρων, των ουρητήρων, κτλ, τα οποία διηθούνται από τον όγκο και καθιστούν την εκτομή αδύνατη.
  • Είναι καλά ανεκτή από τον ασθενή με ελάχιστες αναφορές ανεπιθύμητων παρενεργειών ή επιπλοκών, που του επιτρέπει άμεση ανάρρωση.
  • Είναι αποτελεσματική και σε περιοχές που ήδη έχουν υποβληθεί σε χημειοθεραπεία ή/και ακτινοθεραπεία.
  • Εφαρμόζεται σε ανεγχείρητους όγκους στους οποίους αδυνατεί να δράσει αποτελεσματικά η χημειοθεραπεία.
  • Πλέον έχει αποδειχτεί βιβλιογραφικά η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα και για τις εν τω βάθει νεοπλασίες, όπως του προστάτη, του γαστρεντερικού συμπεριλαμβανομένου και του παγκρέατος όπως και σε ηπατικές μεταστάσεις ή πρωτοπαθείς όγκους του ήπατος, καθώς και οπισθοπεριτοναικούς όγκους (τοπικές υποτροπές, σρκώματα, κτλ) αλλά και στα οστά, με τη χρήση κατάλληλων ηλεκτροδίων ανά περίσταση.
  • Με την εφαρμογή ηλεκτρικών παλμών σε συνδυασμό με ανοσοθεραπεία, όπου δια μέσου αυξημένης εισροής ουσιών (λόγω της τροποποιημένης διαπερατότητας των κυτταρικών μεμβρανών), ενεργοποιείται το ανοσοποιητικό σύστημα

Κλινικές εφαρμογές ηλεκτροχημειοθεραπείας:

  • Θεραπευτική Ηλεκτροχημειοθεραπεία για όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο ακόλουθο σχήμα.
  • Παρηγορητική Ηλεκτροχημειοθεραπεία σε ασθενείς με προχωρημένη νόσο ή νόσο τελικού σταδίου (π.χ. μελάνωμα σταδίου ΙV, υποτροπή καρκίνου μαστού με διήθηση του θωρακικού τοιχώματος, εκτεταμένα νεοπλάσματα τραχηλικής χώρας, κτλ) για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, εφόσον δεν υπάρχει άλλη κατάλληλη θεραπεία με άμεσο όφελος στην επιβίωση.
  • Ηλεκτροχημειοθεραπεία αιμορραγικών και επίπονων όγκων

Τομείς εξειδίκευσης

Οισοφάγος

View more

Ηλεκτροχημειο- θεραπεία

View more

Λαπαροσκοπική Χειρουργική

View more

IRE - Nanoknife

View more

Πάγκρεας

View more

Παχύ Έντερο

View more

Ρομποτική Χειρουργική

View more

Στόμαχος

View more

Sarcoma

View more

Χειρουργική Επινεφριδίων

View more

ΗΠΑΡ

View more