Λαπαροσκοπική χειρουργική | Δρ. Α. Πέτρου Γενικός Χειρουργός

Λαπαροσκοπική χειρουργική

Πλεονεκτήματα – Εφαρμογές

Η λαπαροσκοπική χειρουργική, η οποία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις της Γενικής Χειρουργικής κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα, είναι μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική και ένας εναλλακτικός τρόπος εκτέλεσης πολλών χειρουργικών επεμβάσεων.

Με τον όρο λαπαροσκόπηση, εννοούμε την επισκόπηση (τον έλεγχο) των ενδοκοιλιακών οργάνων μέσου μίας μικρής τομής μήκους λίγων χιλιοστών, απ’ την οποία εισάγεται ένα ειδικό οπτικό εργαλείο, το λαπαροσκόπιο. Το λαπαροσκόπιο είναι μια κάμερα που δίνει την δυνατότητα προβολής της εικόνας του εσωτερικού της κοιλιάς σε μια οθόνη, με την δυνατότητα μεγέθυνσης. Στη συνέχεια και αφού εκτιμηθεί η πάθηση του ασθενούς, εισάγονται μέσω άλλων μικρών τομών (5-10 χιλιοστών) ειδικά εργαλεία που παρέχουν στο χειριστή- Χειρουργό τη δυνατότητα διενέργειας του χειρουργείου χωρίς να χρειάζεται μεγαλύτερου μήκους τομή.

Πλεονεκτήματα λαπαροσκοπικής χειρουργικής:

Όλες σχεδόν οι επεμβάσεις της χειρουργικής μπορούν να γίνουν σήμερα λαπαροσκοπικά με επιτυχία και ασφάλεια. Πολλές από αυτές αποδεδειγμένα πλέον είναι καλύτερα να γίνονται λαπαροσκοπικά λόγω των πλεονεκτημάτων που συνδέονται με την ελάχιστα επεμβατική αυτή μέθοδο.

Ορισμένα από τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής είναι:

 1. Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος και περισσότερη άνεση στον ασθενή
 2. Ταχύτερη ανάρρωση και επιστροφή στην εργασία
 3. Βραχύτερη νοσηλεία
 4. Ταχεία κινητοποίηση του ασθενούς
 5. Μικρότερα ποσοστά μετεγχειρητικής λοίμωξης του τραύματος
 6. Μικρότερα ποσοστά εμφάνισης μετεγχειρητικής κήλης
 7. Μικρότερο ποσοστό δημιουργίας συμφύσεων (υπεύθυνες για απόφραξη του εντέρου μελλοντικά)
 8. Μικρή διαταραχή της λειτουργίας του πεπτικού συστήματος μετεγχειρητικά- έγκαιρη επάνοδος σε φυσιολογικές κενώσεις
 9. Λιγότερο μετεγχειρητικό stress στον οργανισμό
 10. Καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα, μικρότερο τραύμα
 11. Για το Χειρουργό: εικόνα υψηλής ευκρίνειας, δυνατότητα μεγέθυνσης, καλύτερη απόδοση

Ο Χειρουργός πρέπει να είναι γνώστης της λαπαροσκοπικής τεχνολογίας όχι μόνο από χειρουργικής πλευράς, αλλά και από την πλευρά των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται.

Πρέπει να γνωρίζει καλά τα εργαλεία που χρησιμοποιεί και να είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει τυχόν βλάβες αυτών.

Πρέπει να είναι γνώστης της λαπαροσκοπικής τεχνικής, να έχει εκπαιδευτεί και να έχει πραγματοποιήσει αριθμό εγχειρήσεων.

Τομείς εξειδίκευσης

Οισοφάγος

View more

Ηλεκτροχημειο- θεραπεία

View more

Λαπαροσκοπική Χειρουργική

View more

IRE - Nanoknife

View more

Πάγκρεας

View more

Παχύ Έντερο

View more

Ρομποτική Χειρουργική

View more

Στόμαχος

View more

Sarcoma

View more

Χειρουργική Επινεφριδίων

View more

ΗΠΑΡ

View more