6 Φεβρουαρίου 2024 | Δρ. Α. Πέτρου
Γιατί αυξήθηκαν τα περιστατικά καρκίνου και τι μπορούμε να κάνουμε γι΄αυτό; Τα νούμερα είναι πραγματικά και αμείλικτα. Μαρτυρούν την ανάγκη άμεσης ευαισθητοποίησης και ανάληψης δράσης από όλους μας. Τα περιστατικά καρκίνου έχουν αυξηθεί δραματικά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και της Κύπρου. Γιατί συμβαίνει αυτό; Ο Δρ Αθανάσιος Πέτρου αναλύει τους λόγους