Τι συνιστά η μέθοδος IRE | Δρ. Α. Πέτρου

Tι συνιστά η μέθοδος IRE

Η μη αναστρέψιμη ηλεκτροπόρωση (IRE) αποτελεί μια καινοτόμο μέθοδο καταστροφής των όγκων. Στη μέθοδο IRE ένα σύντομο αλλά δυνατό ηλεκτρικό πεδίο μεγαλύτερο από 0,5 V/nm105 εφαρμόζεται στη στοχευμένη περιοχή που εμπεριέχει τον όγκο. Δείτε ΕΔΩ