Καρκίνος Ήπατος - Είναι θέμα υγείας - ΡΙΚ | Δρ. Α. Πέτρου

Καρκίνος Ήπατος – Είναι θέμα υγείας – ΡΙΚ

Εξαιτίας της πολυδιάστατης λειτουργίας του ήπατος, το όργανο αυτό είναι ευάλωτο σε πολλές παθήσεις, αρκετές εκ των οποίων μπορεί να ιαθούν με τη Χειρουργική του Ήπατος.

Οι κακοήθεις όγκοι ήπατος μπορεί να είναι πρωτοπαθείς (που αναπτύχθηκαν δηλαδή στο ήπαρ) ή μεταστατικοί (που αναπτύχθηκαν δηλαδή σε κάποιο άλλο όργανο και στη συνέχεια μετανάστευσαν στο ήπαρ).

Ο συχνότερος πρωτοπαθής όγκος ήπατος είναι το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (ηπάτωμα) ακολουθούμενο από το χολαγγειοκαρκίνωμα, ενώ η πλειοψηφία των ηπατικών μεταστάσεων προέρχονται από το παχύ έντερο.

Γενικά, η επιβίωση των ασθενών με κακοήθεις όγκους του ήπατος έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια. Εάν ο όγκος είναι ένας (μονήρης) ή περισσότεροι από έναν αλλά περιορισμένοι στην αριστερά ή στην δεξιά πλευρά του ήπατος, μπορεί με την ηπατεκτομή να επιτευχθεί πενταετής επιβίωση που φθάνει και το 60%.