Η χρήση της μη αναστρέψιμης ηλεκτροδιάτρησης (IRE) στην αντιμετώπιση μη εξαιρέσιμων όγκων | Δρ. Α. Πέτρου

Η χρήση της μη αναστρέψιμης ηλεκτροδιάτρησης (IRE) στην αντιμετώπιση μη εξαιρέσιμων όγκων

Η μη αναστρέψιμη ηλεκτροπόρωση (IRE) αποτελεί μια καινοτόμο μέθοδο καταστροφής των όγκων. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί μη θερμική ηλεκτρική ενέργεια για να δημιουργήσει αμέτρητους μόνιμους νανοπόρους στην κυτταρική μεμβράνη, προκειμένου να καταστρέψει το κύτταρο. Η καταστροφή της κυτταρικής ομοιόστασης (μέσω καταστροφής της μεμβράνης του κυττάρου) οδηγεί στην απόπτωση και στη μόνιμη νέκρωση (κυτταρικό θάνατο) των καρκινικών κυττάρων.