Η Κύπρος ενάντια στον καρκίνο | Δρ. Α. Πέτρου

Η Κύπρος ενάντια στον καρκίνο

Η κάθε νέα μέθοδος που χρησιμοποιείται ενάντια στον εφιάλτη του καρκίνου δίνει στην ανθρωπότητα την αισιοδοξία ότι κάποτε θα καταφέρει να δαμάσει το θηρίο που την απειλεί. Όταν η μέθοδος αυτή δίνει με την εφαρμογή της αισιόδοξα μηνύματα για την αντιμετώπιση ειδών καρκίνου τα οποία μέχρι σήμερα θεωρούνταν «άπιαστα» και οδηγούσαν στον θάνατο, τότε η ελπίδα μεγαλώνει.

Δείτε εδώ